Tilaajalle

Pyöräilykursseilta taitoja ja kotoutumista

Monella työn vuoksi tai muuten Suomeen muuttaneella ei ole kokemusta polkupyöräilystä. Syyt ovat moninaiset. Joissakin maissa pyöräilyä on pidetty merkkinä köyhyydestä, toisaalla etenkin naisten pyöräilyä ei ole katsottu soveliaaksi. Syynä on voinut olla yksinkertaisesti myös se, etteivät kulkuväylät ole olleet sellaisia, että pyöräilyn opetteleminen olisi ollut mahdollista.

Pyöräliitto on järjestänyt Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (Stea) rahoittamana reilun puolentoista vuoden aikana eri järjestöjen kanssa koulutusta pyöräilyyn.

Osallistujina kursseilla ovat olleet pääasiassa maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat eri puolilla Suomea. Kursseja on järjestetty kymmeniä, muun muassa Helsingissä, Oulussa Tampereella, Lohjalla ja Lappeenrannassa. Niihin osallistuneita on satoja, joista yli 90 prosenttia on ollut naisia.

- Suuri naisten osuus johtuu paljolti kulttuuriin liittyvistä seikoista. On maita, joissa naiset eivät ole saaneet edes opetella pyörällä ajoa. Onneksi niitä on tänä päivänä aina vain vähemmän, sanoo Kristiinassa valmentajakurssia ohjannut Pyöräliiton edustaja Federico Ferrara.

Pyöräliitto järjestää kolmea erilaista pyöräilyyn liittyvää koulutusta. Alkeiskurssilla opetellaan pyöräilyn alkeita askel kerrallaan, tasapainon hallinnan harjoittelusta polkemistekniikoihin. Aiemmin jo pyöräilyä harrastaneille on erityinen koutsikoulutus. Se on suunnattu pyöräilytaitoisille ihmisille, jotka haluavat toimia opettajina alkeiskursseilla. Näiden lisäksi huoltokurssilla tutustutaan polkupyörän toimintaan ja sen perushuoltoon.

Maanantaina aamupäivällä Kristiinan Spr:n vastaanottokeskus yhdessä Pyöräliiton kanssa järjesti koutsikoulutuksen, johon osallistuneet saivat oppeja alkeiskursseille osallistuvien opetukseen. Teoriatuntien lisäksi kurssille osallistuneet harjoittelivat käytännössä sitä, mitä ja miten pyöräilytaitoja opetetaan.

- Järjestämme kursseja eri puolilla Suomea ja liitämme pyöräilytaidon osaksi kotoutumista. Samalla luomme kontakteja maahanmuuttaneiden ja kantasuomalaisten välille, sanoo Ferrara.

Kristiinassa koulutus suoritettiin paikallisen järjestäjän käytössä olleilla pyörillä. Usein kursseilla on kuitenkin mukana omat koulutuspyörät. Niiden koot vaihtelevat, sillä suomalaisten käyttämät pyörät ovat usein liian korkeita aloittelijoille. Myös kypärät, käsineet ja muita suojia on tarvittaessa käytössä.

- Koutsin yksi tärkeimmistä tehtävistä on tekniikan opettamisen lisäksi olla kannustava ja luottamusta lisäävä. Monet, varsinkin naiset, pelkäävät kaatumista ja muuta epäonnistumista. Itseluottamuksen lisääminen auttaa paljon pyöräilyn opettelemisessa. Jos osaa tasapainoilla yhdellä jalalla ja pysyä pystyssä, oppii myös ajamaan pyörällä, kuvaa Ferraro monen vaikeaksi kokeman taidon oppimista.

- Koulutuksen jälkeen jatkamme omin voimin pyöräilyn opetusta Kristiinassa, kommentoi Spr:n projektijohtaja Inger Ylikoski.

Olli Pursiainen