Tilaajalle

Tuuliyhtiö vuokrasi toimiston Karijoelta

Jos Karijoen keskustassa vanhan kunnantalon ikkunassa loistaa valo ilta-aikaan, istuu siellä karijokelainen Esa Saaristo. Hän on Rajamäen tuulivoima-aluetta luotsaavan Ox2-yhtiön konsultti, joka tekee yhteistyötä hankealueen maanomistajien kanssa.

‑ Autan yhteyksissä maanomistajiin ja muihin paikallisiin, kuten tiekuntiin ja yhdistyksiin.

Toimistossa neuvotellaan esimerkiksi maanvuokrasopimuksista yhtiön kanssa.

‑ Vuokrasopimukset koskevat vain hankealuetta, vaikka kiinteistö olisi laajempi. Vuokrauskattavuus on tällä hetkellä lähempänä sataa prosenttia kuin viittäkymmentä prosenttia, summaa Saaristo innokkuutta tehdä sopimuksia.

Valtaosa maanomistajista on paikallisia.

Saaristo ei enää kuulu tuulivoima-alueen maanomistajien ohjausryhmään. Siinä ovat isojokelaiset Antti Talvitie, Teuvo Ojanperä ja Tapio Uusitalo, karijokelainen Asko Korkiamäki ja Ari Tarkka Kauhajoelta. Ryhmä perustettiin vuonna 2013 Vanhassakylässä maanomistajien kokouksessa.

‑ Kyseessä on paikallistuntemusta antava taho tuuliyhtiön suuntaan.

Karijoen toimistosta saa myös tietoa hankkeesta.

‑ Mielellään kysykää ja tarkistakaa, sillä niin paljon on huhupuhetta liikkeellä. Minäkin olen paikallinen maanomistaja ja asukas, ja katson asioita nimenomaan paikallisena henkilönä.

Saaristo oli poissa synnyinkunnastaan Karijoelta kaksikymmentä vuotta. Takaisin tullessaan hän huomasi kunnan kehityksen taantuneen.

‑ Kyllä miettii, mistä kunta ottaa pääoman, jolla toteutetaan edes lakisääteiset palvelut. Tuulivoimahanke on valtava mahdollisuus kunnille hoitaa kapiokirstunsa kuntoon, hän miettii ja antaa lukuja.

‑ Voimaloiden kiinteistöverojen tuotto olisi Isojoelle 1,3 miljoonaa euroa ja Karijoelle 400 000 euroa vuodessa. Lisäksi tulisi yhteisöverotuottoa yhtiöltä ja firma maksaa kylärahaa 500 euroa myllyltä vuosittain. Vahvistuva kuntatalous hyödyttää kaikkia kuntalaisia.

Isojoelle on suunniteltu 44 ja Karijoelle 13 voimalaa. Noin 28 500 euron kyläraha voidaan käyttää toimintaan seudulla. Voimaloista valtaosa on suunniteltu Isojoen puolelle, mutta toimisto on Karijoella.

‑ Voin tulla tarvittaessa nopeasti toimistoon. Pääelinkeinoni kun on kuitenkin oma metsätalouteni, tähdentää Saaristo, joka on tehnyt vuokrasopimukset yhtiön kanssa.